LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Arise Agency là một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp với những nhân sự dày dạn kinh nghiệm. Chúng tôi mong muốn mang đến những buổi biển diễn nghệ thuật theo cách sáng tạo, chuyên nghiệp và bùng nổ nhất. Mang sứ mệnh không ngừng tích luỹ, trau dồi chuyên môn, mang đến cho khách hàng sự khác biệt, tận tâm và sáng tạo nhất. Chúng tôi tự hào với định hướng xuất phát từ thế mạnh và niềm đam mê của những người sáng lập. Với những đúc kết kinh nghiệm từ các Agency đi trước, Arise Agency non trẻ lấy giá trị nghệ thuật làm nền tảng để xây dựng, hoạch định chiến lược kinh doanh của mình.

TẦM NHÌN

Arise Agency cung cấp dịch vụ sự kiện chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cao nhất, khó nhất của khách hàng.

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we ste ward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach and train people to live out its implications in their neighborhoods. The message of The Faithland is that Christ saves sinners. He Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we steward a message that radically changes lives. We will therefore preach. teach and train people to live out its implications in their neighborhoods.

SỨ MỆNH

Arise Agency không ngừng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, nâng câp trang thiết thị vật tư để luôn có thể linh động xử lý trên mọi tình huống và địa hình, mang đén sự hài lòng và yên tâm của khách hàng

abcD

Drinks

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we ste ward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach

restaurant

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we ste ward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach

Awesome Music

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we ste ward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach

Hotel

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we ste ward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach

Big hall

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we ste ward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach

discount cards

The message of The Faithland is that Christ saves sinners. In light of that, we ste ward a message that radically changes lives. We will therefore preach, teach

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Arise Agency xây dựng những giá trị vững chắc từ nội tại, đề cao tính sáng tạo, tinh thần chủ động- trách nhiệm và hiệu quá

ARISE

Highlights of The Night