Về Arise Agency

Arise Agency là một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp với những nhân sự dày dạn kinh nghiệm. Chúng tôi mong muốn mang đến những buổi biển diễn nghệ thuật theo cách sáng tạo, chuyên nghiệp và bùng nổ nhất. Mang sứ mệnh không ngừng tích luỹ, trau dồi chuyên môn, mang đến cho khách hàng sự khác biệt, tận tâm và sáng tạo nhất. Chúng tôi tự hào với định hướng xuất phát từ thế mạnh và niềm đam mê của những người sáng lập. Với những đúc kết kinh nghiệm từ các Agency đi trước, Arise Agency non trẻ lấy giá trị nghệ thuật làm nền tảng để xây dựng, hoạch định chiến lược kinh doanh của mình.

Vision

Arise Agency cung cấp dịch vụ sự kiện chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cao nhất, khó nhất của khách hàng.

Mission

Arise Agency không ngừng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cấp trang thiết thị vật tư để luôn có thể linh động xử lý trên mọi tình huống và địa hình, mang đén sự hài lòng và yên tâm của khách hàng

Core Value

Arise Agency xây dựng những giá trị vững chắc từ nội tại, đề cao tính sáng tạo, tinh thần chủ động – trách nhiệm và hiệu quả