Foresta

Home / Foresta

Foresta trong tiếng Ý có nghĩa là khu rừng lớn. Tục ngữ Việt Nam lại có câu: “Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Vì thế , Logo của chúng tôi được lấy cảm hứng từ hình ảnh đó, không chỉ là biểu tượng ba cây lớn cho 3 thành viên sáng lập ra Foresta mà còn thể hiện rất rõ ước mơ vươn cao, phát triển và lớn mạnh của công ty.

Foresta Viet Nam là một agency chuyên nghiệp, định hướng lâu dài và ổn định, chuyên thiết kế và giám sát chất lượng thi công. Khác với hầu hết các agency cùng thị trường, chúng tôi chú trọng vào chất lượng bản vẽ thiết kế cũng như sự đồng nhất của bản vẽ với sản phẩm thực tế, đảm bảo tối đa sự chính xác từ thiết kế cho tới thi công mà vẫn đáp ứng được yếu tố thẩm mỹ và tính thực tế.